تیم ما

حاج رسول رخشیدن
مدیرعامل
سرمایه گذار و کارآفرین
منصور قربانی
برنامه نویس دسکتاپ
برنامه نویس
حمید قربانی
مدیر روابط عمومی دفتر مرکزی
روابط عمومی
ناهید بابازاده
روابط عمومی
مدیر روابط عمومی مستقر در دفتر هتل آیقار
سعید رخشیدن
مدیر اجرایی
مجری برگزاری تورهای گردشگری و طبیعت گردی شرکت
پشتیبانی

دفتر هتل آیقار: 04532527878

مرکز پشتیبانی و رزرواسیون سایت: 04532552077

مرکز رزرواسیون شهری: 04532540004

سبدخرید