حاج رسول رخشیدن

مدیر عامل و سرمایه گذار هتل آیقار

پشتیبانی

دفتر هتل آیقار: 04532527878

مرکز پشتیبانی و رزرواسیون سایت: 04532552077

مرکز رزرواسیون شهری: 04532540004

سبدخرید